torsdag 11. august 2016 11:46

Åpen dag i hagen på Dolm

Prestegårdshagen på Dolm er fortsatt under restaurering. Eksperter på vedlikehold av trær bistår oss i arbeidet og vi ønsker å invitere alle interesserte til åpen dag på Dolm onsdag 17.august mellom 12.00 og 18.00 for å se og få informasjon om prosessen vi er i gang med.

Dette er en del av et langsiktig bevaringsprosjekt som ble satt i gang av 2012. Prosjektet finansieres gjennom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sin tilskuddsordning Tiltak i prioriterte verdifulle kulturlandskap og arbeidet utføres av arborister som spesialiserer seg på trepleie.  

Museene i Sør-Trøndelag avdeling Kystmuseet har en avtale med Opplysningsvesenets fond om leie av Dolm prestegård. Museet skal drive skjøtsel og vedlikehold på området og bygningene, og sørge for at området kommer allmennheten tilgode.

Aktuelt

Flere artikler...