Historien om den Russiske pinken Jedinorog's forlis

Jedinorog
- en russisk pink som gikk ned ved Sæbuøya i 1760

Den 27. oktober 1760 skrev Henrik Dons i Rørøya til fogd Johan Ruberg på Eid i Stjørna at et russisk orlogskip var strandet utenfor Sæbuøya ved Hitra natt til søndag 19. oktober, etter å ha ligget for anker utenfor Veidholmen fra 16. oktober. Dons forteller at det var kommet tre loser om bord på Veidholmen. Dagen etter røk rigg og master i uværet, og skipet drev av. En del treverk var drevet i land på Sæbuøya, men mesteparten drev til havs. Skipet var i følge Dons uten last, men var lastet med jern og bly til ballast. Om bord på skipet skulle det ha vært 130 mann, men åtte av disse befant seg på Smøla de skipet slet seg.

Søndag den 26. oktober kom disse åtte over til Dons ”og Røvet av mitt hus alt hva jeg havde berget”. Han måtte låse opp for dem hver lås han hadde på gården, ellers ville de bryte dem opp, og de ville trekke ham med til sluppen, slik at han måtte rømme gården for å få hjelp. ”Dem Regiærte som tyraner og Røvere”. Dons ba om at fogden snarest måtte komme utover.

Jedinorog, eller Enhjørningen som den heter på norsk, har på sin andre og siste reise vært på veg fra marinebasen i Kronstad til Arkhangelsk lastet med kanoner, blyrull, tauverk, ankre og annet. Dokumenter fra Arkhangelsk bekrefter at skipet var et militært transportskip bygget ved Solombalskaya Verft i Arkhangelsk av den nederlandske skipsbyggermester James Lambe. Skipet ble sjøsatt den 25. mai 1759 og hadde en bestykning på 22 kanoner. Skip av pink-typen ble bygget i Russland fra 1715 etter ordre fra tsar Peter den Store.