Øyrike - Midt i verden
Øyrike - Midt i verden

Øyrike - Midt i verden

Øyrike midt i verden er ei utstilling om menneskers liv på Hitra, Frøya og Hemnskjela i fjerne tider.
Om hva slags viten vi har om forhistoria her, og hva det kan bety for oss i vår tid. Utstillinga gir arkeologien langs vår del av kysten et ansikt utad. Det presenteres originale gjenstander fra Hitra, Frøya og Hemnskjela i Snillfjord.
Vi forteller historien om tiden før historien; om muligheter for kunnskap og opplevelse som ligger i gjenstander som er tusenvis av år gamle. Vi forteller historier som får deg til å se kystlandskapet med nye øyne. Utstillinga debatterer også hva arkeologisk kunnskap om fortida er og hvordan den oppleves sett fra lokalsamfunnet.

Utstillinga er et samarbeid mellom Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Vitenskapsmuseet NTNU og Museumstjenesten ved Trøndelag Folkemuseum.


Små historier - Øyrike

Små historier - Øyrike

"Øyrike - Midt i verden" åpna 8.mars 2003.  Gjennom våren, sommeren og hausten 2003 presenterte Kystmuseet små historier fra utstillinga i lokalavisa Hitra-Frøya.  Nå kan du få lese disse historiene igjen, og i utstillinga finner du de gjenstandene som historiene…

Se mer...