Havbruk

Havbruk

Kystmuseet i Sør-Trøndelag – som nå er en del av Museene i Sør-Trøndelag AS -  har arbeidd med temaet norsk havbruksnæring sia 1995. I samarbeid med alle tre offentlige forvaltningsnivå,  med næringsorganisasjoner, selskaper, bedrifter og enkeltpersoner har vi samla kunnskap om framveksten og utviklinga av havbruksnæringa i Norge. Det nasjonale museumsnettverket for fiskerihistorie og kystkultur har gitt vårt museum et særskilt ansvar for å sikre og formidle kunnskap om denne viktige næringa. Helt fra fiskeoppdrettets barndom i Norge har Hitra spilt en sentral rolle i å spre kunnskap om havbruk. Fra hele landet kom folk til brødrene Grøntvedt på Hitra og lærte hvordan en kunne drive oppdrett av laks i sjø. Det er denne stolte tradisjonen vi bygger videre på ved Kystmuseet.

Vår kunnskapsformidling består av flere deler: Norsk havbruksarkiv, utgivelse av faglitteratur, utstillinger, besøk på visningsanlegg og opplevelser for barn i havguden Ægirs verden, som handler om balansert og bærekraftig utnyttelse av havets ressurser. I vår formidling presenteres ikke bare fakta. Her stilles det også spørsmål, og her åpnes det for debatt.

Vi ønsker deg velkommen til å delta.