Havbruk - Bokprosjekter

Havbruk - Bokprosjekter

Kystmuseèt i Sør-Trøndelag er tillagt et nasjonalt ansvar for å sikre kunnskapen om hvordan den moderne havbruksnæringen vokste fram i Norge. Fra 2006 til 2012 var Hans U. Hammer, vært ansatt som havbrukskonservator ved Kystmuseet for å ivareta arbeidet med å sikre kunnskapen om røttene til havbruksnæringa og framveksten av en av landets største eksportnæringer. Hammer har i denne regien utgitt en serie av bøker om havbruksnæringas historie i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og på Nordmøre.


Senhøstes 2010 ga Kystmuseèt i Sør-Trøndelag også ut ei bok som omfatter havbruksnæringas historie i Nord-Trøndelag. Dermed er praktisk talt hele denne næringas historie i…
Kystmuseèt i Sør-Trøndelag har gitt ut ei bok om havbruksnæringa på Fosen - i kommunene Rissa, Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen. Boka inneholder historien…

Havbruksutstilling

Velkommen til Sør-Trøndelags første havbruksutstilling! Utstillinga du finner på Kystmuseet beskriver moderne norsk havbruksnæring.

Visningsanlegg

Har du lyst til å besøke et oppdrettsanlegg på Trøndelagskysten? Her finner du informasjon...