Dette er Kystmuseet

Kystmuseet i Sør-Trøndelag har nyere tids kystkultur og samtidsdokumentasjon som sine hovedarbeidsområder. Det nasjonale museumsnettverket for fiskerihistorie og kystkultur har tildelt Kystmuseet et nasjonalt ansvar for å sikre kunnskapen om fremvekst og utvikling av norsk havbruksnæring. I tillegg er museet lokalmuseum for vertskommunen Hitra og har avtaler om kulturvernoppgaver i kommunene Frøya og Snillfjord.

Museets slagord er «vi forteller historien». Vi ønsker å være den gode historiefortelleren, og har en bevisst satsing på teater som formidlingsform.

Her kan du se Kystmuseets årsrapport for 2015 for å lese mer om hva vi har holdt på med i året som har gått.

Kystmuseet er en avdeling innunder Museene i Sør-Trøndelag AS sammen med Ringve Musikkmuseum, Rockheim, Trøndelag Folkemuseum/Sverresborg, Orkla industrimuseum, Museet Kystens Arv, Trondheim kunstmuseum, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Rørosmuseet. Etableringen av Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) fant sted den 16.desember 2008 og det er Sør-Trøndelag fylkeskommune, vertskommunene og museumsenhetene som er aksjonærer i MiST.

Kystmuseet i Sør-Trøndelag har sin hovedbase i det gamle meieribygget på Hitra, like ved Fv. 714, ca.400 meter vest for Fillan sentrum.  

Museet har følgende tilbud til sine brukere:

To faste utstillinger:

Skiftende utstillinger i museets foajé og galleri
Lokalhistorisk samling og arkiv 
Gjenstands- og fotosamling 
Kjelder og bistand med slektsgransking 
Dolm prestegård 
Museumsbutikk og kafé

Samarbeidsområder:

  • Meierisalen – en flerbrukssal for konserter, kino, arrangementer og formidling
  • Hitra turistkontor – helårlig turistinformasjon og vertskapskontor i avtale med Hitra kommune


 

  • Telefon - 72 44 40 10
  • Fax - 72 44 40 20

Åpningstider i påska

Mandag til onsdag:  
10.00 - 15.00
Skjærtorsdag:  
12.00 - 16.00
Langfredag:  
12.00 - 16.00
Påskeaften:  
12.00 - 16.00
1.Påskedag:  
12.00 - 16.00
2.Påskedag:  
15.00 - 20.00