Meierisalen

Allerede på planleggingsstadiet av salen ble ulike brukere bedt om å beskrive sine forutsetninger i forhold til bruk av sal, noe som gjør at salens utforming dekker mange behov. Meierisalen kan derfor brukes i mange sammenhenger og av ulike aktører; foredrag, konserter, kinofremvisning, teaterforestilling, kurs og messer for å nevne noe av det som kan arrangeres her.

Meierisalen er helt fra starten av tenkt som en flerbrukssal, et møtested for næringsliv, undervisning og kulturliv.

Meierisalen har et samlet gulvareal 140 m2, noe som utgjør 105 sitteplasser. Salen har teleskopløsning slik at nedre del av tribunen kan skyves inn og dermed frigi et gulvareal på 80 m2.

For bestilling av sal, ta kontakt med oss på tlf. 72 44 40 10


Fakta Meierisalen

Byggeår: 2006
Sitteplasser:
105
Areal:
140m2
Bruksområder: Kino, konsert, konferanse, foredrag, teater mm.