Museumsbygget og Museumsplassen

I tidsrommet 1995 – 2006 har Kystmuseet gjennom samarbeid med offentlige og private aktører gjort om bygget fra et næringsmiddelbygg til et kulturbygg. Ombygging og tilrettelegging for museumsaktivitet begynte i 1996.

Museumsbutikken kom på plass i juni 1996, i 1997 kom den nye glassfasaden på plass. Den 15. juni 1997 åpna vi vår aller første utstilling i det nye bygget vårt. Den het ”Vi og verden” og den ble til som et samarbeid mellom museet og Hitra ungdomsskole. I 1999 begynte planlegginga av basisutstillinga vår, og den 3. november 2001 åpna direktør i ABM-utvikling, Jon Birger Østby, utstillinga ”Folket i Flatvika” i de nye utstillingslokalene i underetasjen. Den 8. mars 2003 kunne utstillinga ”Øyrike midt i verden” åpnes av leder for Norsk kulturråd, Vigdis Moe Skarstein. Den 18. april 2006 var museet ferdig med siste byggetrinn i museumsbygget. Da ble Ægirsalen offisielt åpna av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Museumsbygget