Lokalmuseum
Lokalmuseum

Lokalmuseum

Kystmuseet i Sør-Trøndelag har i lengre tid hatt faste avtaler om tjenester innen kulturvern med Hitra, Frøya og Snillfjord kommuner. Med Hitra kommune ble det inngått en vertskommuneavtale i 2001, og tjenesteavtaler med Frøya i 2004 og Snillfjord i 2005. Det er ulike økonomiske rammer for de tre kommunene, og ergo ulikt arbeidsomfang for dem også. Avtalene er faste, men prioriterte arbeidsoppgaver bestemmes hvert år i samråd med partene.


Hitra

Arbeidsområder innenfor kulturvern på Hitra som har vært sentrale siden avtalens inngåelse har blant annet vært handlingsplan for kulturminner, vitalisering av Fillan (museumsplassen og Ægirsalen), kulturlandskapet, skolehistorisk samling, Maren dømt til døden, Mitt kulturminne, ny bygdabok for Hitra, Jedinorog, nothenget…

Se mer...

Frøya

Arbeidsområder innenfor kulturvern på Frøya som har vært sentrale siden avtalens inngåelse har blant annet vært gjennomgang av utstillingen ”Frøya gjennom tidene” og Frøya bygdetun, immaterielt kulturvern, guidemanual for Stabben fort og Titran, kultursti rundt Hamarvatnet, utvikling av kunnskapsbase knyttet…

Se mer...

Snillfjord

Arbeidsområder innenfor kulturvern i Snillfjord som har vært sentrale siden avtalens inngåelse, har særlig vært forprosjekt knyttet til gravfeltet på Malneset, utvikling av guidemanual og bearbeidelse av utstilling i krigsminnemuseet fra andre verdenskrig på Hemnskjel.  For året 2012 er det…

Se mer...