Snillfjord

Arbeidsområder innenfor kulturvern i Snillfjord som har vært sentrale siden avtalens inngåelse, har særlig vært forprosjekt knyttet til gravfeltet på Malneset, utvikling av guidemanual og bearbeidelse av utstilling i krigsminnemuseet fra andre verdenskrig på Hemnskjel. 
For året 2012 er det ferdigstilling av utstilling i bunkeren på Hemnskjel og bidrag til hefte om havbruksnæringa i Snillfjord, Hemne, Agdenes og Melhus kommuner.


Bokprosjekt om havbruksnæringas historie i Hemne, Snillfjord, Agdenes og Melhus kommuner i Sør-Trøndelag fylke
Hans Ulrik Hammer har skrevet fire bøker om havbruksnæringas røtter og utvikling i Trøndelag - på Frøya, Hitra, Fosen, og nå sist i Nord-Trøndelag. Dermed er det et lite, men likefullt interessant område som står igjen - nærmere bestemt kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes og Melhus.

Det ble bygd utallige bunkere og befestningsanlegg på Hemnskjela under 2. verdenskrig. De fleste er enda i god stand. Kommandobunkeren på Vollahaugen som i dag huser krigsminnemuseet, er igjen åpen for publikum. Utstillingen er et samarbeid mellom Kystmuseet i Sør-Trøndelag og Krigsminnemuseet på Hemnskjela, og arbeidet med en fornying av formidlingstilbudet i bunkeren har foregått over en lengre periode. Andre samarbeidspartnere har vært Forsvarsmuseet og Rustkammeret i Trondheim.
Utstillingen i bunkeren på Hemnskjela er først og fremst tenkt som formidling av vår krigshistorie, og til å fortelle historien om den tyske hærkystbataljonen ”Trondheim West” som kom hit i mai 1941.