Historielaget
Historielaget

Historielaget

Er du interessert i:

  • Slekts- og lokalhistorie?
  • Kulturvern?
  • Innsamling av materiale som har betydning for Hitras historie?
  • Bygdabok?

Har du svart ja på et eller flere av disse spørsmålene, er kanskje medlemskap i Hitra historielag noe for deg?

Historielaget ble etablert våren 2007, og har pr. tid ca 70 medlemmer (vår 2010). Laget har som formål å fremme interessen for slekts- og lokalhistorie, kulturvern og samle inn og ta vare på alt som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene. Dette gjøres gjennom intervju, innsamling og dokumentasjon, samt publikasjoner og ulike stander med informasjon om historielaget, kurs og andre lokale arrangement som for eksempel lørdagstreff.

Historielaget har et godt fungerende styre som blant annet har ansvar for igangsettelsen av arbeidet med ny bygdabok for Hitra og årlig utgivelse av Skarvsetta – historielagets eget årsskrift. Begge i samarbeid med Kystmuseet i Sør-Trøndelag. Skarvsetta koster nkr. 100,-, men er du medlem får du årsskriftet tilsendt gratis i posten. Medlemskontingenten er satt til nkr. 150,-

Du melder deg inn i Hitra historielag ved å kontakte Kystmuseet i Sør-Trøndelag på tlf. 72 44 40 10, eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen .  Du kan også kontakte vår nyvalgte styreleder Olaus Selvaag på tlf. 930 44 993, eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen for innmelding eller spørsmål.
Hitra historielag vil gjerne ha nettopp deg som medlem!


Tusener av kvinner har gjennom tidene bidratt til å utforme Hitras historie, trulig i større grad enn menn. Det lar seg ikke gjøre å beskrive dem alle. I "Skarvsetta" 2013 trekker vi fram noen få, og de får representere alle de kvinnene som opp gjennom tidene har brukt sine krefter på å skape hittersamfunnet. Årets tema falt naturlig i jubileumsåret 2013, da vi feirer at det er gått hundre år sia allmenn stemmerett for både menn og kvinner vart innført ved alle valg i Norge.

Skarvsetta er et årsskrift som Hitra historielag og Kystmuseet i Sør-Trøndelag gir ut i fellesskap. Det har fått et namn som du kanskje synes er litt underlig. Bakgrunnen er denne: Før i tida var det ganske vanlig rundt om i grendene på Hitra at folk hadde mer eller mindre faste plasser der de samla seg, fortalte historier og løste lokale verdensproblemer.