Lokalhistorie

Det er skrevet mye om lokalhistorie fra vår region. Vi holder nå på å bygge opp ei samling av lokalhistorisk litteratur på Kystmuseet. I denne samlinga finnes en del kildemateriale fra vår region.

Noe av dette kildematerialet er i papirkopi, noe på mikrofilm og noe på mikrokort. Alt lånes ut for bruk på museets bibliotek, eller du kan laste ned informasjonen her.
Bli kjent med din lokalhistorie!


Disse kommunene har felles bygdabøker: Hemneboka I, II og III.  De to første bindene er allmenn bygdasoge fram til 1940, skrevet av Nils Halland, Henrik…
Atle Grimstad: ”I utkanten”. Utgitt av Fosen historielag i 2000.  Boka handler om Sørhitra og Kvennværsområdet i siste halvdelen av 1900-tallet.  Den er å få…
Helt fra middelalderen hadde statens politikk gått ut på å samle handelen i byene. Ved kongelige privilegier fikk byene enerett til handelen i de tilstøtende…
Denne artikkelen byggjer på eit foredrag som vart halde under Kystkulturdagane i Lysøysund den 13. agust 1995. Forfattaren har gjort om teksten litt, slik at…
I gamle dager kunne taterplagen til sine tider være nokså følsom i kystbygdene. Det var ikke sjelden at hele flokker av fantefolk fòr gård i…
Det finnes tre bind bygdabøker for Hitra.  De to første ”Øya og folket” ble skrevet av Maurits Fugelsøy i 1958-1962. Første bind er allmenn bygdahistorie,…
Oversikt over kildemateriale på Kystmuseet.Aller først følger kildetype, deretter årstall, så område og til slutt kommune.
Kvar kjem ordet jul frå? Det er mykje eldre enn kristendommen: I norrøn tid hadde dei ei anna månadsinndeling enn vi har no. Den gamle…
"I irritasjon over et eller annet kastet Jutulen, som bodde i Tonningen, en kjempestor ”kuppelstein” som landet i Burøysundet, og Kattugleholmen ligger der den dag…
En gang for lenge sia suste storskogen på Hitra om kapp med havbåra. Det var veldige furutrær inn etter alle blåner, og inn i mellom…
Det er påbegynt et omfattende arbeid med videreføring av bygdaboka for Hitra.  En plan for dette er laga.  Denne planen legger opp til at selve…
Det var en gang en jutul som kom fra Froan og ville i vei til Steinfjellet på Frieri. Ved innløpet til Eidsvågen ville han over…
I mars 1845 lå fiskerflåten fra Titran ute ved Kyafallene, midt i det beste skreifisket. Derfra til Titran er det åpne havet, som til daglig…
For om lag 200 hundre år siden fikk Nils Justesen på gården Eid i Fillfjorden på Hitra en berømmelse som jordbruker, som har gitt han…
Også Frøya kommune har bygdabok i tre bind.  Disse bøkene ble skrevet av Maurits Fugelsøy.  Bind I kom i 1955 og inneholder bygdahistorie fra den…
Oppi Fuglåsen ved Sandstad bodde det en gang et troll. Men med tida ble det så  lei  av å bo der og ville flytte over…
Om Paul Andreas Kaald og mannskapet hans på «Den Flinke»Av Svein Bertil SætherI sitt store verk «Kaperfart og skipsfart 1807-1814» som kom ut i 1955…
UTFROVÆR Guri hadde to døtre som var meget vakre. Det var to karer på Ut-Frovær som hadde et godt øye til disse døtrene hennes, men…
Anders O Sørli: ”Krigens gang. Dagbøker fra Hemne 1940-46”, utgitt av Hemne bygdemuseum i 1995.  Boka handler om livet på Vinjeøra under andre verdenskrigen.
etter Johanna Fjeldvær og Johannes Sørsæther,nedskrive av Svein Bertil Sæther (tilnærma hitterdialekt) Attmed Dragvatnet på Fjellværsøya e det ein plass som kalles Fautsætra.  Her bodd…
På Ulvan hadde de en gang en dreng som hette Hans, og da han aldri hadde otte verken for underjordiske eller annet skrømt, ble han…
Johan G. Foss og Hans Ulrik Hammer: ”Kverva”, utgitt i 2003. Dette er gårdshistorie for Kverva og familiehistorie for Witzøe-familien. Johan G Foss: ”Vågsværkrøniken 1”. …
Denne artikkelen er henta fra jubileumsheftet om Nordbotn kirke som ble utgitt av Fillan menighetsråd i 2000.  Artikkelen handler derfor mest om Fjellværøya og Ulvøya.
Har du hørt om gamlingen som rodde fra Ansnes til Kristiania for å kreve inn 30 kroner fra en stortingspolitiker fra Frøya? Og ble hovedtrekkplaster til…
Denne artikkelen er henta fra heftet ”Helsevesenet på Hitra”, redigert av Johan G Foss og utgitt av Hitra kommune i samarbeid med sanitetsforeningene på Hitra…
En oversikt over de bygdebøker vi har her på Kystmuseet. Disse kan leses i vårt bibliotek.