Artikler

Det er skrevet mye om lokalhistorie fra vår region. Vi holder nå på å bygge opp ei samling av lokalhistorisk litteratur på Kystmuseet. I denne samlinga finnes en del kildemateriale fra vår region.

Noe av dette kildematerialet er i papirkopi, noe på mikrofilm og noe på mikrokort. Alt lånes ut for bruk på museets bibliotek, eller du kan laste ned informasjonen her.

Bli kjent med din lokalhistorie!


Denne artikkelen er henta fra jubileumsheftet om Nordbotn kirke som ble utgitt av Fillan menighetsråd i 2000.  Artikkelen handler derfor mest om Fjellværøya og Ulvøya.
For om lag 200 hundre år siden fikk Nils Justesen på gården Eid i Fillfjorden på Hitra en berømmelse som jordbruker, som har gitt han…
Denne artikkelen byggjer på eit foredrag som vart halde under Kystkulturdagane i Lysøysund den 13. agust 1995. Forfattaren har gjort om teksten litt, slik at…
Kvar kjem ordet jul frå? Det er mykje eldre enn kristendommen: I norrøn tid hadde dei ei anna månadsinndeling enn vi har no. Den gamle…
Helt fra middelalderen hadde statens politikk gått ut på å samle handelen i byene. Ved kongelige privilegier fikk byene enerett til handelen i de tilstøtende…
I gamle dager kunne taterplagen til sine tider være nokså følsom i kystbygdene. Det var ikke sjelden at hele flokker av fantefolk fòr gård i…
Om Paul Andreas Kaald og mannskapet hans på «Den Flinke»Av Svein Bertil SætherI sitt store verk «Kaperfart og skipsfart 1807-1814» som kom ut i 1955…
Denne artikkelen er henta fra heftet ”Helsevesenet på Hitra”, redigert av Johan G Foss og utgitt av Hitra kommune i samarbeid med sanitetsforeningene på Hitra…
I mars 1845 lå fiskerflåten fra Titran ute ved Kyafallene, midt i det beste skreifisket. Derfra til Titran er det åpne havet, som til daglig…