Bygdebøker

Kommunene i vårt nærområde har bygdabøker, både allmenn kulturhistorie og gårds- og slektshistorie.  Noen av disse er fremragende bygdebøker og det ypperste i sin sjanger, mens andre dessverre ikke holder den standard vi forventer av bygdabøker i dag.


Det er påbegynt et omfattende arbeid med videreføring av bygdaboka for Hitra.  En plan for dette er laga.  Denne planen legger opp til at selve…
Det finnes tre bind bygdabøker for Hitra.  De to første ”Øya og folket” ble skrevet av Maurits Fugelsøy i 1958-1962. Første bind er allmenn bygdahistorie,…
Har du hørt om gamlingen som rodde fra Ansnes til Kristiania for å kreve inn 30 kroner fra en stortingspolitiker fra Frøya? Og ble hovedtrekkplaster til…
Også Frøya kommune har bygdabok i tre bind.  Disse bøkene ble skrevet av Maurits Fugelsøy.  Bind I kom i 1955 og inneholder bygdahistorie fra den…
En oversikt over de bygdebøker vi har her på Kystmuseet. Disse kan leses i vårt bibliotek.
Disse kommunene har felles bygdabøker: Hemneboka I, II og III.  De to første bindene er allmenn bygdasoge fram til 1940, skrevet av Nils Halland, Henrik…