Film og foto

Kystmuseet i Sør-Trøndelag har ei ganske stor fotosamling på om lag 5000 foto.  Rundt halvparten av disse er flyfoto fra tre serier: En fra 1950-tallet, en fra 1960-åra og en fra 1972-73.  Dette er først og fremst foto fra Hitra.  De andre fotografiene er portretter, landskap og arbeidsliv, hovedsakelig fra 1900-tallet.

Vi samarbeider med Trøndelag Folkemuseum Sverresborg om fototjenester.  På museets bibliotek har vi arkivkopier og et enkelt register, tilgjengelig for våre besøkende.  Kopier kan bestilles hos museets personale.

Kystmuseet i Sør-Trøndelag/Stiftelsen Ægir har nå fotograf Vidar Vassvik si store foto- og filmsamling, som handler om norsk fiskeri- og havbruksnæring.  Denne samlinga er under digitalisering.