Kildemateriale

I Kystmuseets samlinger finnes en del kildemateriale fra vår region. Noe av dette er i papirkopi, noe på mikrofilm og noe på mikrokort. Alt lånes ut for bruk på museets bibliotek.


Oversikt over kildemateriale på Kystmuseet.Aller først følger kildetype, deretter årstall, så område og til slutt kommune.