Kildemateriale

Her kan du laste ned ulikt kildemateriale som for eksempel kirkebøker, manntall og skifteprotokoller.

Kjeldemateriale til bruk for lokalhistorie og slektsgransking

I forbindelse med bygdebokarbeidet for Hitra har Kystmuseet avfotografert en god del kjeldemateriale som vi etter hvert legger ut her på nettsida vår. Dette er kjelder som ikke ligger ute på Digitalarkivet eller på andre av arkivverkets nettsider. Vi innser at bildekvaliteten ikke alltid er helt topp, så vi ber brukerne ta hensyn til at dette er avfotografert som arbeidskopier til bruk i bygdebokarbeidet. Innledningsvis for hver kjelde kommer en kort beskrivelse av den.


Utskrift av kirkebok nr. 2 (1775 – 1817) (634 AO2)  for Hitra sokneprestembete, fol. 133.
I arkivet til Trondheim stift og amt (hos Statsarkivet i Trondheim) finnes det en del militære arkivsaker. Her er det mulig å finne en god…