Fillan

Fillan

I vårt museumsbygg i Fillan er museets hovedutstilling ”Folket i Flatvika” – om en kystgård i 1920 og i oktober 2016 vil vi åpne en helt ny permanent utstilling vi har valgt å kalle "RUSSERFORLISET - Historia om da det russiske skipet JEDINOROG forliste ved Kvennværet i 1760". I tillegg byr vi på andre midlertidige utstillinger. Og så oppfordrer vi alle til å ta turen innom for og oppleve ”Folket i Flatvika - i levende live”, vårt formidlingsopplegg, hvor dyktige lokale aktører bringer liv til Flatvika. – En historieopplevelse utenom det vanlige!

I forbindelse med montering av den nye permanente utstillingen, blir "Folket i Flatvika" stengt frem til påske, men åpner opp fra påske og ut sommersesongen (t.o.m. 20.august). 


Folket i Flatvika

Folket i Flatvika

”Folket i Flatvika” er ei utstilling om en flergenerasjonsfamilie som bor på en typisk liten gård et sted på Trøndelagskysten i året 1920. På denne tida er det et viktig tidsskille her på kysten: Overgangen fra den gamle, tusenårige kystkulturen…

Se mer...
Jedinorog

Jedinorog

19.oktober 2010 var det 250 år siden Jedinorog forliste utenfor Kvenvær på Hitra. For å markere redselsnatta åpnet Kystmuseet i Sør-Trøndelag høsten 2010 ei delutstilling om Jedinorog. Den består blant annet av en skipsmodell av skipet ( 2,15 x 1,70…

Se mer...
Museumsgalleriet

Museumsgalleriet

Museumsgalleriet har vært et formidlingstilbud på Kystmuseet siden sommeren 2006. Museumsgalleriet er tenkt som et kulturelt tilbud til fastboende, fritidsbrukere, turister og skoleelever. Her vises ulike kunstuttrykk; opplevelsesutstillinger i lavsesongen og salgsutstillnger i høysesongen. Utstillingene skiftes ut med 6 - 8 ukers mellomrom.…

Se mer...
Fra vårt skattkammer

Fra vårt skattkammer

I Kystmuseets gjenstandssamling har vi nesten 4000 kulturhistoriske gjenstander og her vil vi ta frem og vise frem skatter fra denne samlingen. Den aktuelle gjenstanden vil også være utstilt i glassbordet i Kystmuseets lokaler i Fillan.

Se mer...
Tidligere utstillinger

Tidligere utstillinger

Her finner du et utvalg av våre tidligere utstillinger.

Se mer...