Jedinorog
Jedinorog

Jedinorog

19.oktober 2010 var det 250 år siden Jedinorog forliste utenfor Kvenvær på Hitra. For å markere redselsnatta åpnet Kystmuseet i Sør-Trøndelag høsten 2010 ei delutstilling om Jedinorog. Den består blant annet av en skipsmodell av skipet ( 2,15 x 1,70 x 0,75 m) og gjenstander fra vraket. Kystmuseet i Sør-Trøndelag har i løpet av 2008-2011 planlagt og tilrettelagt for en større utstilling om dette forliset i Kvenvær. Det arbeides for at utstillingen åpnes i 2012! Delutstillingen vil stå på Kystmuseet frem til den kan flyttes over i de nye lokalene på Kvenvær. Modellen av Jedinorog er laget av modellbygger Per Storm Iversen, og ble levert Kystmuseet høsten 2010.


Jedinorog
- en russisk pink som gikk ned ved Sæbuøya i 1760