mandag 03. desember 2007 14:49

Amy & Lene

Leken og livet Leken og livet Kystmuseet

"LEKEN OG LIVET"

- en utstilling om gamle, hjemmelagede barneleker

Barn har alltid lekt. Vi vet at leken er en viktig del av livet.  Men i eldre tid, i samfunn nærmest uten penger, med mange munner å mette, måtte barn fort lære seg å arbeide selvstendig og pliktoppfyllende. Det er lett å bli kjent med andre kulturer gjennom kontakt med barn.

Om det er språk eller andre tradisjoner vi vil ha viten om, er barnas forestillingsverden velsignet ukomplisert. Det samme kan man si om beskrivelser gitt av eldre mennesker om sin oppvekst i en samfunnsstruktur som ikke lenger finnes. Samtaler om barndom gir noen av de klareste bilder av hvordan livet en gang var. Livet på et småbruk ved kysten av Nord-Atlanteren i begynnelsen av 1900-tallet besto av mye hardt arbeid. Å leke underveis var en direkte forberedelse til det å være voksen. 

Velstand gjør at barn i Norden har mindre forpliktelser i hjemmet. Dette er en del av "utviklingen" og man kommer ikke forbi det faktum at vi i dag er vitne til nokså dramatiske samfunnsendringer. Klimakrisen angår oss alle med milde vintre, områder med flom, hungersnød og fattigdom. Samtidig blir vår del av verden stadig rikere og mer materialistisk. Våre barn blir storforbrukere. Hva skjer med barn som lærer mer om forbruk enn om å yte? Hva slags mennesker blir unger som aldri trenger å tilstrebe seg noe av det de ønsker, eller har behov for?

Hva har en utstilling med gamle, hjemmelagede leker med det forbrukende barnet å gjøre? Svaret er kanskje nærliggende. Denne utstillingen var ikke ment som en moralistisk pekefinger, men snarere som en tankevekker i det vi går inn i årets mest forbrukende tid; førjulstida. Det bor omtrentlig 4,7 millioner mennesker i Norge, og i år kommer vi til å bruke 13,4 milliarder på julegavehandelen. Fra i fjor er dette en økning på 7 %. Hvor mye har du tenkt å bruke?

Utstillingsdato 3. desember 2007 - 13. januar 2008

 

Relaterte artikler