torsdag 16. juli 2009 15:17

Duodu

Duodu Duodu Kystmuseet

DUODU består av to damer; Rita Nylander og Anne Grut Sørum. De har samarbeidet siden 1997. I løpet av denne tiden har de hatt en rekke utstillinger og visninger i inn- og utland.

Utstilling 16.07- 01.08.09 2009