fredag 26. februar 2010 15:32

Sven Påhlsson

Bending Water Bending Water Sven Påhlsson

Sven Påhlsson (f. 1965) er blant vår tids mest anerkjente nordiske samtidskunstere. Med sine ytterst avanserte dataanimasjoner er han en av svært få nordiske kunstnere som har inntatt en sentral plassering innenfor den såkalte hypermodernismen som er et uttrykk for den hyper-realitet og virtuelle verden vi lever i.

Utstillingen består av de to videoverkene som høsten 2008 (16 okt.–30 des.) ble vist på fasadeveggene til Nasjonalgalleriet og Museet for samtidskunst.

Bending Water var i perioden 26.02 - 11.04.11 her på Kystmuseet

Mer i denne kategorien: « Duodu Tryggve Thorsø »