lørdag 03. juli 2010 16:03

Eli Stav

Kjærlighet + litt til Kjærlighet + litt til Eli Stav

Kjærlighet + litt til

Eli Stav holder til i "Fjøset på Gimsan" i Melhus hvor hun har både verksted og galleri. Gimsan var Einar Tambarskjelves fødested og ættegard, og Eli finner mye inspirasjon fra sagatid og norrøn mytologi/helleristninger. Dette gjenspeiles i mange av gjenstandene hun lager. Klare favoritter er kjærlighetsgudinnen Frøya og gudekongen Odins ravner Hugin og Munin. Eli har sin keramikkutdanning fra South Brisbane College of TAFE, Brisbane, Australia. Malestudier ved Foothill Art Center, Denver,Colorado, USA.

Utstilling fra 03.07 til 22.08.11

Link til Eli Stavs hjemmeside: www.freewebs.com/fjosetpagimsan