lørdag 08. oktober 2011 08:19

Flyfotoutstilling

Notvollan Notvollan Kystmuseet/Widerøe

Fra Lørdag, 24. september til søndag, 09. oktober 2011

Fra gård og grend

Flyfotoutstilling i museumsgalleriet. Bilder fra 50 og 60 tallet på Hitra fra Widerøes flyfotosamling. I tillegg har Stein Olav Sivertsen utstilt nyere flyfoto.