tirsdag 03. januar 2012 09:18

George Osodi

George Osodi George Osodi George Osodi

Utstillingen er produsert av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og er en del av utstillingene i nettverk galleri. Utstillingen vises på Kystmuseet i perioden 30.november til 31.desember 2011. Gjør avtale for omvisning/formidling. Åpen for alle.

Fra Onsdag, 30 November 2011 -  14:00
Til Lørdag, 31 Desember 2011 - 15:30

Oil Rich N&N - George Osodi

I «Oil Rich N&N» samanliknar den nigerianske fotografen George Osodi den norske oljeindustrien med Nigerias. Han er opptatt av kvardagslivet der oljeproduksjonen går føre seg. Hans dokumentasjon av det oljerike deltaet sør i Nigeria har ført til eit omfattande verk som tek for seg dei ekstreme forholda i regionen, både samfunns- og miljømessig.

Den aukande uviljen mot oljeindustrien og statstilsette har gitt klar bane for væpna militia som ikkje nøler med å bruke vald for å forsvare sine rettar. Fotografia frå Noreg vart gjort under opphald i Stavanger, Oslo og Lofoten i 2008. Fargebileta medverkar til eit ekstra lag verkelegheit og gjer fotografia nærverande. Osodi er ikkje ute etter å sjokkere, men legg heller til rette for at publikum kan gjere seg opp si eiga meining.

Verket inngjekk i utstillinga «Hypocricy: The site specificity of morality», som vart vist ved Nasjonalmuseet (Museet for samtidskunst) våren 2009

http://www.nasjonalmuseet.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=476

Mer i denne kategorien: « Flyfotoutstilling