Sandstad

Sandstad

I det nye terminalbygget på Sandstad har vi to utstillinger.


Folk og ferdsel langs Trondheimsleia

Folk og ferdsel langs Trondheimsleia

Mellom Hitra og fastlandet ligger Trondheimsleia, fra Kyrhaug i sørvest til Agdenes i nordaust. Trygg og brei ligger den der, rett og rein – uten lumske båer og skjær. I tusener av år har folk ferdes her, i gode og vonde…

Se mer...
Havbruksutstilling

Havbruksutstilling

Velkommen til Sør-Trøndelags første havbruksutstilling! Utstillinga du finner på Sandstad beskriver moderne norsk havbruksnæring på Trøndelagskysten, setter denne inn i et lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv og skal gi de besøkende et godt kunnskapsmessig grunnlag for å besøke et visningsanlegg…

Se mer...