Folk og ferdsel langs Trondheimsleia

Folk og ferdsel langs Trondheimsleia

Mellom Hitra og fastlandet ligger Trondheimsleia, fra Kyrhaug i sørvest til Agdenes i nordaust. Trygg og brei ligger den der, rett og rein – uten lumske båer og skjær. I tusener av år har folk ferdes her, i gode og vonde tider. Og folket ved leia har tatt verden imot og gitt sine bidrag tilbake: Tømmer, laks og gass. Gjennom skiftende utstillinger skal du nå få oppleve Leias mange historier. Og de er mange.

Utstillinga er gratis og du finner den i første etasje i terminalbygget på Sandstad.


skysstasjon, gjestegiveri, handelssted, anløpssted